Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc

1. Phân tích các yếu tố thuộc về thuốc gây ảnh hưởng đến tác dụng:

- Liều lượng thuốc: 
  •  Tác dụng của thuốc tăng lên khi tăng liều lượng dùng, tuy nhiên tăng liều cũng làm tăng tác dụng phụ, gây độc cho cơ thể.
  •  Tùy trường hợp cụ thể mà sử dụng liều thích hợp, thu được hiệu quả điều trị cao, an toàn cho người bệnh nhất có thể. 

2. Phân tích các yếu tố thuộc về người bệnh ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc:

- Tuổi tác:
  •  Trẻ em: Mức độ trưởng thành của các tổ chức cơ thể chưa hoàn thiện, đặc điểm sinh lý khác với người lớn. Cần có bác sĩ chuyên ngành dành cho trẻ em và không nên đơn giản hóa coi trẻ em là người lớn thu nhỏ lại.
  •  Ảnh hưởng của thuốc lên trẻ em khác nhau giữa các lứa tuổi: Tính liều theo tuổi: Dc = Da . A : (A + 12). Tính liều theo cân nặng: Dc = Da . W : 70. Tính liều theo diện tích bề mặt cơ thể: Dc = Da . S : 18, S = căn bậc 2 của ( W . H : 3600 ). Trong đó, Dc là liều trẻ em, Da là liều người lớn, A là tuổi trẻ em, S là diện tích bề mặt cơ thể, W là cân nặng.
  •  Người cao tuổi: Chức năng sinh lý của các cơ quan nói chung đều giảm, khả năng thích nghi của cơ thể kém dẫn đến dễ mắc bệnh, thường tồn tại bệnh mãn tính, có thể mắc nhiều bệnh cùng một lúc. Điều trị cần dùng nhiều loại thuốc dẫn đến các tác dụng không mong muốn. Những biến đổi về chức năng sinh lý, những đặc điểm về trạng thái bệnh lý ở người cao tuổi ảnh hưởng đến các quá trình dược động học và ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng của thuốc.

3. Thay đổi về dược động học:

  •  Uống: làm giảm hấp thu acid yếu như Aspirin, Phenytoin.
  •  Qua da: tăng cường hấp thu như corticoid.
  •  IM, SC: hấp thu không dự đoán được.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận