Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Tác dụng hiệp đồng và tác dụng đối lập

1. Tác dụng hiệp đồng:


  •  Tác dụng hiệp đồng là tác dụng khi sử dụng hai hay nhiều thuốc làm tăng tác dụng của nhau.
- Tác dụng hợp đồng cộng: 
  •  S = a + b (S là sinh khả dụng, a và b là tác dụng của các thuốc ).
  •  Thường xảy ra đối với các thuốc có cùng hướng tác dụng dược lý. Ví dụ: dùng đồng thời các thuốc gây ức chế thần kinh trung ương làm tăng tác dụng buồn ngủ.
- Tác dụng hiệp đồng tăng cường:
  •  S > a + b
  •  Các thuốc thường tác dụng trên các receptor khác nhau. Ví dụ: Barbituric và Clopromazin dùng chung làm bệnh nhân ngủ sâu hơn, kéo dài hơn.
2. Tác dụng đối lập: 
  •  S < a + b
  •  Các thuốc tác dụng trên cùng một loại receptor hoặc các loại receptor khác nhưng thể hiện đối lập trên cùng một cơ quan. Ví dụ: Atropin (có tác dụng phong bế hệ M ) dùng chung với Piclocarpin (có tác dụng kích thích hệ M ).Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận