Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Benzodiazepines và nguy cơ té ngã ở người cao tuổi

Benzodiazepines và nguy cơ té ngã ở cộng đồng người cao tuổi
Tóm tắt
Vắn tắt bối cảnh: Đã có nhiều nghiên cứu đã đánh giá nguy cơ và lợi ích khi sử dụng benzodiazepines ở người lớn tuổi và cho kết luận khá khác nhau.
Mục tiêu nghiên cứu: Để đánh giá tác động có hại của benzodiazepine liên quan đến té ngã ở những người cao tuổi.
Phương pháp: Một nghiên cứu bệnh chứng lồng thuần tập (Nested case- control) đã được tiến hành sử dụng dữ liệu thu thập được trong suốt 10 năm theo dõi của PAQUID Pháp (PERSONNES Age'es quid) trên 1 cộng đồng.
Kết quả: Dùng benzodiazepine gây ra tác động có hại như té ngã ở người lớn tuổi một cách đáng kể.
=> Theo các kết quả trên và dựa vào ước tính, việc sử dụng benzodiazepine có thể gây ra tác hại cho gần 20 000 người trong các bệnh nhân ở độ tuổi 80 mỗi năm tại Pháp, và gần 1800 trường hợp tử vong.
Kết luận: Với tỷ lệ té ngã và tử vong đáng kể liên quan đến sử dụng benzodiazepine và việc hướng dẫn sử dụng an toàn và tránh lạm dụng Benzodiazepine là không có hiệu quả. Do đó  cần phải tìm các biện pháp hạn chế nhu cầu dùng thuốc.

1.   Đặt vấn đề

   Bối cảnh nghiên cứu
Benzodiazepines và dẫn chất là một trong những thuốc được dùng phổ biến ở người già. Benzodiazepines làm giảm triệu chứng rối loạn giấc ngủ, gây phụ thuộc, dùng  kéo dài có thể làm tổn hại sức khỏe của người cao tuổi.Nhiều nghiên cứu đã đánh giá mối liên quan giữa sử dụng benzodiazepine và té ngã để lại nhiều hậu quả nặng thậm chí tử vong. Tuy nhiên có nhiều kết luận khá khác nhau:
 • Không có mối liên quan giữ việc sử dụng benzodiazepine và nguy cơ  té ngã.
 • Có mối liên quan đáng kể giữa việc sử dụng benzodiazepine và nguy cơ té ngã.
Các nghiên cứu trước đó:
 • Năm 2000, nghiên cứu bệnh chứng đã được  Holbrook et al,  chỉ ra rằng "Không ai trong số các người được phỏng vấn sử dụng lâu dài( >= 2 tuần).
 • Năm 2005, Glass et al đã  xác nhận tuyên bố này và  thêm rằng các người lớn tuổi, có nguy cơ cao gặp phải phản ứng có hại của thuốc.
 • Nhiều nghiên cứu đã đánh giá mối liên quan giữa sử dụng benzodiazepine và té ngã và gây ra hậu quả nặng thậm chí có thể tử vong.
 • Một số khác tìm thấy một nguy cơ gia tăng đáng kể tác hại của việc dùng benzodiazepine trong khi các nghiên cứu khác không cho thấy nguy cơ.
=> Không có khoảng trống nghiên cứu vì vấn đề được xuyên suốt.
Mục tiêu nghiên cứu:
 • Xác định sự liên quan giữa sử dụng benzodiazepine và sự xuất hiện té ngã gây tổn hại ở người già
 • Ước tính tác động của việc sử dụng benzodiazepine về giảm tác hại của Thuốc ở người cao  tuổi ở Pháp.

3. Phương pháp nghiên cứu
(Không quá 300 từ)

3.1 Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu bệnh chứng lồng thuần tập( Nested case- control)


3.2 Nguồn dữ liệu và phơi nhiễm thuốc

Nguồn dữ liệu được thu thập từ: 75 huyện của Gironde và Dordogne, hai khu vực hành chính của vùng Aquitaine ở tây nam nước Pháp
Dữ liệu thu thập từ nghiên cứu của PAQUID  theo dõi  trong10 năm.
Đối tượng người đã đồng ý tham gia nghiên cứu PAQUID được phỏng vấn tại nhà bởi người được đào tạo từ lúc  bắt đầu và 3, 5, 8 và 10 năm sau.

3.3 Phơi  nhiễm thuốc và xác định biến cố

 • Phơi nhiễm:  dùng bất kì loại benzodiazepam nào trong lúc đầu của các giai đoạn
 • Xuất hiện biến cố : té ngã gây thương tích được xác định là té ngã nhập viện , gãy xương, chấn thương đầu hoặc tử vong. Tất cả các báo cáo các sự kiện nằm viện, gãy xương hay chấn thương đầu đã được xác định trong các dữ liệu thu thập tại cơ sở dòng và trong thời gian theo dõi

3.4 Phân tích dữ liệu

Đặc điểm của các nhóm chủ cứu, nhóm chứng và hậu quả của té ngã gây thương tích đã được mô tả bằng tỷ lệ phần trăm cho các biến rời rạc và trung vị và độ lệch chuẩn cho các biến liên tục. Các tỷ lệ cơ té ngã gây thương tích trong nghiên cứu thuần tập PAQUID được ước lượng bằng phương pháp người-năm. Các mối liên quan giữa sử dụng benzodiazepine và biến cố té ngã gây thương tích được đánh giá bởi đa biến hồi quy logistic
Để ước tính hiệp hội giữa phơi nhiễm benzodiazepine và biến cố ngã gây thương tích, một mô hình hoàn chỉnh bao gồm tất cả các yếu tố gây nhiễu tiềm năng  và tần số phù hợp biến được trang bị. Tương tác giữa phơi nhiễm benzodiazepine và tuổi tác, giới tính, mất trí nhớ và triệu chứng trầm cảm được đánh giá. Các mức ý nghĩa sử dụng để thử nghiệm là 0,05.

4. Kết quả và bàn luận kết quả
(Không quá 350 từ)
[Nêu các kết quả nghiên cứu chính, tác giả đã có các bàn luận gì dựa trên các kết quả nghiên cứu này].

- Tóm tắt lại một số kết quả chính:
+    bệnh nhân < 80 tuổi nguy cơ té ngã tăng 1,3 lần, không có ý nghĩa thống kê
+    bệnh nhân 80 tuổi nguy cơ té ngã tăng 2,2, có 28,1% (95% CI 16,7- 43,2) té ngã gây thương tích có liên quan đến việc sử dụng các thuốc benzodiazepin.
 • Bàn luận:
 • Kết quả thể hiện tương ứng với gần 20 000  người té ngã gây thương tích mỗi năm tại Pháp 9,5% trong số đó là gây tử vong
+    Kết quả này phù hợp với những báo cáo y văn trước đó
+    So sánh với các NC khác có sự tương tự và phù hợp (PAQUID, benzodiazepin và gãy xương hông)
+   Định nghĩa khác nhau về các biến cố liên quan đến té ngã, một số không liên quan đến sức khỏe cộng đồng, một số lại chỉ xác định đến mức độ nghiêm trọng: gãy xương
+    Các benzodiazepin được chứng minh lợi ích ngắn, trong khi rủi ro kéo dài khi chúng ta sử dụng đặc biệt ở người già
+     Dùng nhiều loại thuốc trong đó có benzodiazepin có thể dẫn tới tương tác thuốc làm tăng nguy cơ té ngã, tác dụng phụ từ các loại thuốc khác
+       Kết quả ngoại suy ở Pháp, cho thấy gánh nặng sức khỏe đáng kể cho xã hội về té ngã gây thương tích (nằm viện, gãy xương, tử vong) với gần 1.800 ca tử vong mỗi năm.
Điểm mạnh
Điểm yếu
- Thu thập các dữ liệu về sau giảm thiểu sai số nhớ lại
- Có tính đến những yếu tố ảnh hưởng đã biết và quan trọng như tuổi, giới tính, thuốc dùng cùng , khuyết tật về mắt, không đủ năng lực …
- Không có khác biệt với các nghiên cứu khác loại trừ được khả năng sai số lựa chọn
- Một số té ngã nhỏ có thể đã bị bỏ qua. Nhưng có khả năng là không có hoặc có rất ít té ngã gây thương tích.
- Không tính toán đến một số yếu tố nguy cơ khác: hạ huyết áp tư thế đứng, tư thế dáng đứng, thăng bằng, bệnh thần kinh
- Sai số trong chỉ dẫn không được loại bỏ vì các chỉ dẫn cho việc sử dụng thuốc không được báo cáo trong dữ liệu

5. Kết luận

Không có sự thống nhất rõ rệt giữa lợi ích hạn chế và nguy cơ rủi ro của benzodiazepin với chi phí cho sức khỏe cộng đồng.
Bất kỳ loại thuốc không cứu được sinh mạng gắn liền với hàng ngàn trường hợp tử vong hàng năm phải được cẩn thận đánh giá lại và việc sử dụng nó cần được giám sát và kiểm soát. Các hướng dẫn thực hành điều trị tốt benzodiazepin đã không ngăn chặn được việc lạm dụng thuốc.
=>  Tìm phương pháp mới để hạn chế sử dụng các thuốc benzodiazepin ở người già.

6. Tài liệu tham khảo
Nghiên cứu này có sử dụng 61 tài liệu tham khảo đánh số từ 1 đến 61, trong đó:
Background  sử dụng 29 tài liệu tham khảo (32 lần)
Potential Cofounders: 15 tài liệu
Discussion: 28 tài liệu (33 lần)
Những phần khác có sử dụng nhưng với số lượng ít hơn (từ 1-4 tài liệu): Design and setting, Definition and Selection of Controls, Definition of Exposure, Statistical Analysis, Exposure
-Những tài liệu được sử dụng nhiều lần nhất là:
+5 lần: Lagnaoui R, Depont F, Fourrier A, et al. Patterns and correlates of benzodiazepine use in the French general population. Eur J Clin Pharmacol 2004 Sep; 60 (7): 523-9
+4 lần: Holbrook AM, Crowther R, Lotter A, et al. Meta-analysis of benzodiazepine use in the treatment of insomnia. CMAJ 2000 Jan 25; 162 (2): 225-33
Glass J, Lanctot KL, Herrmann N, et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and bene-fits. BMJ 2005 Nov 19; 331 (7526): 1169-75
Lechevallier N, Fourrier A, Berr C. Benzodiazepine use in the elderly: the EVA Study. Rev Epidemiol Sante Publique 2003 Jun; 51 (3): 317-26
Tromp AM, Pluijm SM, Smit JH, et al. Fall-risk screening test: a prospective study on predictors for falls in community-dwell-ing elderly. J Clin Epidemiol 2001 Aug; 54 (8): 837-44
+3 lần:
Kelly KD, Pickett W, Yiannakoulias N, et al. Medication use and falls in community-dwelling older persons. Age Ageing 2003 Sep; 32 (5): 503-9
Nghiên cứu được công bố vào năm 2008, dựa vào thời gian phát hành của các tài liệu, nhất là các tài liệu thường được sử dụng, cho thấy rằng nghiên cứu có tính cập nhật.Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận