Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Chúng Ta Trước Đã

Đâu cần trách móc đợi chờ chi
Thanh thản gieo nhân rồi gặt quả
Thương người theo đạo lý từ bi.

Ta cứ làm người đi trước thôi
Như mưa tuôn xuống nước sông trôi
Cứ tưới cho đời xanh bóng mát
Niềm vui sẽ phủ khắp núi đồi.

Ta cứ nghiêng mình yêu quý nhau
Xá chi nghịch cảnh với buồn đau
Gieo rắc niềm vui cho tất cả 
Rồi về với Phật mãi nghìn sau


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận