Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

Khái niệm cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện:


 •  Là cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên bệnh viện được tổ chức theo các hình thức: nhà thuốc, quầy thuốc hoặc cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Đặc điểm của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện:

 1.  Giám đốc bệnh viện (thuộc Bộ, tuyến tỉnh ) phải tự tổ chức cơ sở bán lẻ, chịu trách nhiệm về hoạt động (bao gồm cả đảm bảo kinh phí ) của cơ sở bán lẻ thuốc.
 2.  Giám đốc bệnh viện chuyên khoa tâm thần, phục hồi chức năng, bệnh viện y tế ngành, bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện: khuyến khích bệnh viện tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc.
 3.  Có thể liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh thuốc hoặc cá nhân tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc (bệnh viện không tự tổ chức được ).
 4.  Bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài không được mở cơ sở bán lẻ thuốc của chính bệnh viện, không được liên doanh, liên kết để thành lập cơ sở bán lẻ thuốc, trừ trường hợp được chính phủ cho phép triển khai thí điểm.

Một số quy định về cơ sở bán lẻ thuốc:

 1.  Danh mục thuốc phải đáp ứng danh mục thuốc điều trị cho người bệnh do Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện công bố.
 2.  Giá bán lẻ: giá mua ghi trên hóa đơn và thặng số bán lẻ.
 3.  Giá bán lẻ không được cao hơn giá thuốc cùng loại trên thị trường (là thuốc có cùng tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, hãng sản xuất và nước sản xuất ).
 4.  Thuốc có trong danh mục đấu thầu của chính bệnh viện: Giá thuốc mua vào không lớn hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm.
 5.  Thuốc không có trong danh mục đấu thầu của bệnh viện: Giám đốc bệnh viện quyết định và chịu trách nhiệm đối với danh mục thuốc và giá thuốc mua vào.
 6.  Các doanh nghiệp cung cấp giá bán buôn đã kê khai hoặc kê khai lại với cơ quan quản lý nhà nước về giá của thuốc.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận