Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Tổ chức chuỗi nhà thuốc GPP

Tổ chức chuỗi nhà thuốc GPP:


 1.  Tổ chức chuỗi nhà thuốc GPP là doanh nghiệp có chức năng phân phối thuốc và có tổ chức hệ thống bán lẻ thuốc.
 2.  Có ít nhất 05 nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên toàn quốc.
 3.  Đạt tiêu chuẩn GDP và có kho thuốc đạt tiêu chuẩn GSP.

1. Tổ chức hoạt động nhà thuốc:

Giám đốc chất lượng: Yêu cầu Dược sỹ đại học 05 năm thực hành.
 1.  Làm nhiệm vụ chuyên trách.
 2.  Hoặc làm nhiệm vụ chuyên nhiệm (lựa chọn trong số người quản lý chuyên môn về dược tại các nhà thuốc trong chuỗi nhà thuốc GPP ).
 3.  Không quy định tiêu chuẩn phải có chứng chỉ hành nghề dược đối với chức danh Giám đốc chất lượng.
 4.  Không thuộc các đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.
 5.  Có thể bổ nhiệm một số Giám đốc chất lượng (nhiều tỉnh, thành phố, trung ương ).
 6.  Hoạt động chuyên môn của các nhà thuốc trong chuỗi nhà thuốc GPP.
 7.  Thực hiện việc ủy quyền khi dược sỹ phụ trách chuyên môn vắng mặt.
Người quản lý chuyên môn của từng nhà thuốc:
 1.  Mọi hoạt động chuyên môn trong nhà thuốc.
Người bán lẻ thuốc:
 1.  Có thể luân chuyển giữa các cơ sở bán lẻ trong chuỗi (Đăng ký danh sách với sở y tế ).
 2.  Quản lý toàn bộ hoạt động: SOP, phân tích thông tin.
Giám đốc chất lượng, quản lý chuyên môn trực tiếp tham gia thông tin và tư vấn.
Phương thức thông tin và tư vấn:
 1.  Trực tiếp tại nhà thuốc trực tiếp với bệnh nhân hoặc tài liệu thích hợp (tờ rơi, phim ảnh,..)
 2.  Qua điện thoại hoặc qua thư điện tử.
 3.  Tổ chức các hội thảo chuyên đề về sử dụng thuốc.
 4.  Tổ chức các chương trình phổ cập kiến thức về thuốc cho công chúng.
 5.  Tổ chức theo dõi và thông báo cho sở y tế, trung tâm DI&ADR các phản ứng có hại của thuốc.

2. Phạm vi kinh doanh của chuỗi nhà thuốc GPP:

Bán lẻ thuốc thành phẩm:
 1.  Thuốc có số đăng ký.
 2.  Thuốc chưa có số đăng ký theo yêu cầu điều trị.
 3.  Thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị.
 4.  Thuốc pha chế theo đơn (nếu có bố trí pha chế ).
Nhập khẩu thuốc để phục vụ cho hoạt động của toàn bộ chuỗi nhà thuốc GPP và cung ứng cho thị trường.
Được ưu tiên trong việc tham gia đấu thầu cung cấp thuốc quốc gia, thuốc cho bệnh viện sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
Cung cấp thuốc cho chương trình mục tiêu y tế quốc gia, đối tượng bảo hiểm xã hội.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận