Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Nắm luật lệ trong thế trận mới

Năm 2016, 110.100 doanh nghiệp được thành lập và trên đà TĂNG theo chủ trương mang tính khích lệ động viên tinh thần luật lê kinh doanh từ Chính phủ.
nam-luat-le-trong-the-tran-moi

Thuế vẫn chưa giảm và các chính sách vẫn chưa thay đổi mang tính đột phá cho đến hiện tại. Doanh nghiệp vẫn còn CHẬT VẬT. Công nghệ và toàn cầu hóa đang diễn ra, cơ chế và cách làm ăn cần sớm thích nghi thay vì "bảo thủ" như hiện tại.
Câu hỏi của các chuyên gia hiện nay - "Khi nào chính sách kinh doanh được thay đổi toàn diện và thực thi trong sự thống nhất?" có thể là câu hỏi khó khi họ đặt vấn đề với các nhà hoạch định chính sách. Bài toán được giải khi các bên có thể cân đối về quyền lợi của Nhà nước, lợi ích nhóm "ngắn hạn" và sự phát triển chung của nền kinh tế ở tầm trung và dài hạn.
Ở góc độ của doanh nghiệp, năm 2017, tôi cho rằng các ông bà chủ phải TỰ LO cho mình, khôn ngoan trong thế trận toàn cầu này:
- Kiểm soát trách nhiệm trong kinh doanh, đặc biệt là giới hạn lại các nghĩa vụ tài chính
- Tiếp cận xu hướng kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai các "chiến thuật" phi truyền thống nhưng đảm bảo an toàn pháp lý
- Tận dụng "dòng chảy chính sách" theo chủ trương của Chính phủ hiện nay để linh hoạt trong các quyết định kinh doanh
- Hiểu luật pháp quốc tế để tìm nhiều lối đi mới, nâng cao tính cạnh tranh hoặc tìm "đại dương xanh" cho mình trong thế trận toàn cầu.
Trong bảng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp Việt năm 2017, các vị thuyền trưởng cần thêm vào mục "Quản trị rủi ro pháp lý và kiểm soát tuân thủ" và "Thách thức và cơ hội từ chính sách mới" cũng như phân bổ tài chính và nhân sự phụ trách mảng này.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận